Projectverkenning

Het realiseren van de energievoorziening op uw grote dak geeft vele vragen. Hebt u het totale dak nodig voor uw eigen energievoorziening? Of heeft u dakruimte over? Wie zouden mede gebruik kunnen gaan maken van de energievoorziening op uw dak? Zijn dat bewoners, bedrijven, gemeente of een combinatie daarvan? En wat betekent dat voor u als dakeigenaar?

De keuzes  en de realisatie van de energievoorziening op een dak vragen altijd maatwerk. 

Vanuit de overheid zijn er verschillende subsidieregelingen zoals postcoderoos en SDE++ om een energievoorziening op dak financieel mogelijk te maken.  

Meldt u aan voor een gratis dakscan en-of projectverkenning

Samen met mogelijkheden voor opslag kunnen grote daken een energievoorziening worden voor een wijk, voor bedrijven, bedrijventerreinen en ook voor de gemeente. We kijken samen met de dakeigenaar naar verschillende mogelijkheden om de energieopwekking lokaal productief te maken en in te passen in de omgeving.

Aangezien lokale opwek consequenties heeft voor het net wordt nauw samengewerkt met de netbeheerder. Voor Loosdrecht is de netbeheerder Stedin. Voor de overige dorpen is de netbeheerder Liander.

Voorlopig is er in Wijdemeren nog voldoende netcapaciteit, maar het vraagt aandacht. Mogelijkheden om meer flexibiliteit op het net te bieden door lokale opslag, worden mede onderzocht om het net enigszins te ontlasten en kosten te verlagen. De netbeheerders ondersteunen dat.