Projectverkenning

Het realiseren van de energievoorziening op uw grote dak geeft vele vragen. Hebt u het totale dak nodig voor uw eigen energievoorziening? Of heeft u dakruimte over? Wie zouden mede gebruik kunnen gaan maken van de energievoorziening op uw dak? Zijn dat bewoners, bedrijven, gemeente of een combinatie daarvan? En wat betekent dat voor u als dakeigenaar? De keuzes  en de realisatie van de energievoorziening op een dak vragen altijd maatwerk. 

Systeemintegratie

Slimme energiecombinaties in de eigen omgeving. De mogelijkheden die er zijn om projecten slim te ontwikkelen in samenhang met het (lokale) energiesysteem. Lees de handreiking Systeemintegratie

Subsidie

Vanuit de overheid zijn er verschillende subsidieregelingen om een energievoorziening op dak financieel mogelijk te maken waarover we u graag informeren zoals de SDE++ of de SCE .  

Coöperatieve energieopwekking

Hebt u ruimte voor een coöperatief opwekkingsproject waarin bewoners of  bedrijven participeren? Zie dan de voorbeelden op de website van de energiecoöperatie.

Stappen nemen 

  • Maak gebruik van de gratis dakscan en projectverkenning.
  • Kom naar de netwerkbijeenkomsten en ontmoet de voorbeelden van dakeigenaren die u zijn voorgegaan.
  • Realiseren van zonnepanelen op uw dak? Wij ondersteunen u graag bij het voorbereiden en uitvoeren van uw dakproject. 
  • Neem contact op voor het bespreken van de mogelijkheden. 

Energieopslag

Samen met mogelijkheden voor opslag kunnen grote daken een energievoorziening worden voor een wijk, voor bedrijven, bedrijventerreinen en ook voor de gemeente. We kijken samen met de dakeigenaar naar verschillende mogelijkheden om de energieopwekking lokaal productief te maken en in te passen in de omgeving.

De netbeheerder

Aangezien lokale opwek consequenties heeft voor het net wordt nauw samengewerkt met de netbeheerder. Voor Loosdrecht is de netbeheerder Stedin. Voor de overige dorpen is de netbeheerder Liander. Voorlopig is er in Wijdemeren nog voldoende netcapaciteit, maar het vraagt aandacht. Mogelijkheden om meer flexibiliteit op het net te bieden door lokale opslag, worden mede onderzocht om het net enigszins te ontlasten en kosten te verlagen. De netbeheerders ondersteunen dat.