Produceert u al zonne-energie op uw grote dak? 

Oproep aan alle grote-daken eigenaren in Wijdemeren om daken in te zetten voor lokale groene energieopwekking.  De uitdagingen van het klimaatakkoord, de opgave voor groene energieopwekking waarvan 50% lokaal eigendom en de RES (regionale energiestrategie) zijn groot en de mogelijkheden van Wijdemeren om bij te dragen aan de energietransitie zitten vooral in zonne-energie op grote daken. Hierbij gaat het niet alleen om het eigen energiegebruik van de dakeigenaar, maar vooral om de totale dekking van het energiegebruik in de gemeente Wijdemeren met lokale groene stroom. We nodigen alle dakeigenaren van Wijdemeren uit om de mogelijkheden van hun dak(en) voor energieopwekking te onderzoeken. Op verzoek van de gemeente heeft de energiecoöperatie Wijdemeren daarvoor een grote-dakenplan ontwikkeld. Dit grote-dakenplan voorziet in een gratis quickdakscan en een projectverkenning voor alle eigenaren van grote daken in Wijdemeren.

Minimaal 50% lokaal eigendom

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit gestreefd wordt naar minimaal 50% lokaal eigendom.

Gratis quickdakscan

U hebt een groot dak, maar weet u al of het geschikt is voor zonnepanelen?

Heeft u vragen? Neem contact op met het grote-dakenteam.

Het grote-dakenplan wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de Energiecoöperatie Wijdemeren
in opdracht van de gemeente Wijdemeren