Gratis quickdakscan

U hebt een groot dak, maar weet u al of het geschikt is voor zonnepanelen?
  • Maak gebruik van de gratis dakscan en projectverkenning.
  • Kom naar de netwerkbijeenkomsten en ontmoet de voorbeelden van dakeigenaren die u zijn voorgegaan.
  • Wilt u zonnepanelen op uw dak? Wij ondersteunen u graag bij het voorbereiden en uitvoeren van uw dakproject.

Heeft u vragen? Neem contact op met het grote-dakenteam.

Minimaal 50% lokaal eigendom

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit gestreefd wordt naar minimaal 50% lokaal eigendom.

Energiebesparing loont

Produceert u al
zonne-energie

op uw grote dak? 

Wij roepen alle grote-dakeneigenaren in Wijdemeren op om hun daken in te zetten voor lokale groene energieopwekking. De uitdagingen van het Klimaatakkoord, de opgave voor groene energieopwekking waarvan 50% lokaal eigendom en de RES (regionale energiestrategie) zijn groot en de mogelijkheden van Wijdemeren om bij te dragen aan de energietransitie zitten vooral in zonne-energie op grote daken. Hierbij gaat het niet alleen om het eigen energiegebruik van de dakeigenaar, maar vooral om de totale dekking van het energiegebruik in de gemeente Wijdemeren met lokale groene stroom.

We nodigen alle dakeigenaren van Wijdemeren uit om de mogelijkheden van hun dak(en) voor energieopwekking te onderzoeken. Op verzoek van de gemeente heeft de energiecoöperatie Wijdemeren daarvoor een grote-dakenplan ontwikkeld. Dit grote-dakenplan voorziet in een gratis quickdakscan en een projectverkenning voor alle eigenaren van grote daken in Wijdemeren.

Coöperatieve energieopwekking 

Hebt u ruimte voor een coöperatief opwekkingsproject waarin bewoners of  bedrijven participeren? Zie dan de voorbeelden op de website van de energiecoöperatie.

Systeemintegratie

Slimme energiecombinaties in de eigen omgeving. De mogelijkheden die er zijn om projecten slim te ontwikkelen in samenhang met het (lokale) energiesysteem. Lees de handreiking systeemintegratie.

Het grote-dakenplan is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de Energiecoöperatie Wijdemeren.

Het grote-dakenplan is 
in opdracht van de gemeente Wijdemeren.

De participatieprojecten voor coöperatieve energieopwekking worden mede gefinancierd door de provincie Noord-Holland.